שינויים וביטולים - יוני

שינויים וביטולים

הודעה על ביטול תתקבל במיילicpas.con@arkia.co.il
או בפקס 03-6900837 בלבד.

בכל פניה לביטול/שינוי הזמנה חובה לציין את הפרטים הבאים:

 • מספר הזמנה
 • שם רו"ח, מספר חבר,
 • סיבת הביטול
 • טלפון להתקשרות.

תנאי ביטול:

 • במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת חדר תגיע לחברת ארקיע עד ליום 13.5.2019 יחויב המבטל במחיר לילה אחד ע"ב פנסיון והרכב החדרים המוזמנים. במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת חדר תגיע לחברת ארקיע מיום 14.5.2019 ועד ליום 26.5.2019 יחויב
 • המבטל במחיר שני לילות ע"ב פנסיון והרכב החדרים המוזמנים.
 • במקרה שההודעה בכתב על ביטול הזמנת חדר תגיע לחברת ארקיע לאחר יום 27.5.2019 יחויב המבטל במחיר מלא לפי הזמנתו.

תנאי שינוי:

 • שינוי בהזמנה שיתקבל בכתב בחברת ארקיע עד ליום 16.5.2019 יחויב בסך 50 ₪ דמי טיפול להזמנה.
 • שינוי בהזמנה שיתקבל בכתב בחברת ארקיע ובמשרד הכנס לאחר יום 19.5.2019 יחויב בסך 150 ₪ דמי טיפול להזמנה. (לרבות שינוי הרכב / סוג חדר / בסיס אירוח).

טיסות – (במקרה של אי הופעה לטיסה)

במקרה של אי הופעה לטיסה המוזמנת, לא יוחזר התשלום עבור הטיסה.

הזמנת טיסה אחרת תחויב בעלות מלאה של כרטיס נוסף.

ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן:

לתשומת לבך
כאשר חל חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 וכאשר מדובר בעסקת מכר מרחוק, רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן כדלקמן: 

 • בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל) יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם:
 • ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ("צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי)
 • ההזמנה בוצעה שמונה ימים או יותר (שאינם ימי מנוחה) ממועד היציאה;
 • הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום בצוע ההזמנה;
 • הביטול נעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה.
 • ביטול בכתב יש לשלוח לכתובת שנמסרה לצרכן לצורך זה על ידי הגורם ממנו רכש את החבילה והביטול יכנס לתוקפו רק אם קיבל הצרכן אישור ביטול.
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברה המארגנת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ בימים א'-ה'

בין השעות 9:00-17:00 בטלפון 03-7230288 או בפקס 03-6900837 או בדוא"ל icpas.con@arkia.co.il  .

בימי שישי, ערבי חג וחג המוקד סגור.

נותני חסות:

דילוג לתוכן